top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 26 מתוך 27

סיכום

שלושה הדסים, לולב אחד, אתרוג אחד

לא ראינו לווים בסרט
הססמא לכניסה אל השלב היא: 

לאחר בדיקת הרמז חזרו לעמוד זה בעזרת חץ אחורה של הדפדפן

יש מספר גם בטקסט הכתוב
סכום כל הילדות יחד 29

היו 4 רבני כותל יש להוסיף 1
הססמא לכניסה לעמוד היא: בית כנסת

המספר כמו שהוא

יש למצוא גימטריה של כל אות ולחשב את הסכום יחד

?יש מספר שחוזר הרבה פעמים. מהו
הססמא לכניסה לעמוד 70000

המילה "המצאה" ללא הטיות ושורש

הקישו את המספר של הקוד
בססמא בחלון האורחים

לאחר בדיקת הרמז חזרו לעמוד זה בעזרת חץ אחורה של הדפדפן

bottom of page