לוגו קטן.jpg

עמוד 13 מתוך 27

פתרו את השורות  הבאות

:מכתב החידה

כשבא המשחית לא נשאר פה דבר

אל מול קיר תפילותיו לא נדם

 

המשחית- טיטוס מלך רומא, שהחריב את בית המקדש השני

 קיר תפילותיו- הכותל המערבי שמעולם לא זזה ממנו שכינה 

הידעתם? בזמן שבית המקדש היה קיים נטלו בכל בית את ארבעת המינים רק ביום הראשון

ואילו בבית המקדש במשך כל השבוע