top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 13 מתוך 27

פתרו את השורות  הבאות

:מכתב החידה

כשבא המשחית לא נשאר פה דבר

אל מול קיר תפילותיו לא נדם

 

המשחית- טיטוס מלך רומא, שהחריב את בית המקדש השני

 קיר תפילותיו- הכותל המערבי שמעולם לא זזה ממנו שכינה 

הידעתם? בזמן שבית המקדש היה קיים נטלו בכל בית את ארבעת המינים רק ביום הראשון

ואילו בבית המקדש במשך כל השבוע

bottom of page