top of page

 ברוכים הבאים למשחק בתי הספר 

"היינו כחולמים"

מסע יהודי ישראלי בעקבות
"תקומתה של מנורה"

"מאת תהילה יצחקי "חויה עם נשמה
יוצר התוכנית: יעקב רוזנווסר
תקומתה מתוקן לפרסום   בגיפ .GIF
bottom of page