top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 23 מתוך 27

האושפיזין

אושפיזין בארמית "אורחים"  הם מי שאנו מזמינים לסוכה שלנו במהלך סעודות החג

בכל יום מוזמן אורח אחר, והמשותף להם הוא

,שכל אחד מהם הוא מנהיג של העם

.מלמד אותנו מידה חשובה, ערך לחיים

האושפיזין הם

אברהם, יצחק, יעקב, יוסף

משה, אהרן ודוד

 

!משימה

חשבו על מידה שתוכלו ללמוד מאחד מהאושפיזין. כתבו אותה בצירוף שם האושפיזין והשם שלכם 

  בקישור הזה

 שימו לב : לחצו על הפלוס למטה מימין כדי

להוסיף את המידה שלכם

לפניכם רמז נוסף לקוד

ענו על השאלה וכתבו אצלכם את המספר

רמז
6

כמה מאורחי האושפיזין הם

?"אבות האומה"

(שאנו קוראים להם אבינו)

bottom of page