top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד10   מתוך 16

שחרור ירושלים

Color Stain

התחולל מול הירדנים ביום השלישי למלחמה

חטיבות צהל השונות הגיעו

מכיוונים שונים של העיר

והחלו לתקוף על מנת

להחזיר את הביטחון לעיר

שחרור ירושלים.jpg

הקרב על ירושלים

לחצו על הנקודות למעבר בין השקופיות

קרדיט סירטון: אולפני אתרוג

משחק אתרים ירושלמים

bottom of page