top of page
לוגו קטן.jpg

תחנה 2 אם אשכחך ירושלים 

לאחר חורבן בית המקדש יצאו היהודים לגלות
במשך השנים לא שכחנו את ירושלים ואת התפילה לשוב ולבנותה.
מבית המקדש נשאר רק חלק קטן- הכותל המערבי

מדי יום אנו מתפללים לבניין ירושלים במהירה
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
מרבים במצוות, לימוד תורה ומעשים טובים
שמוסיפים טוב ותורמים לקירוב הגאולה השלמה

! משימת בונים את ירושלים 

 

כל ילד יבחר תמונה מתוך דפי התמונות שקיבלתם ויצבע אותה

כשתסיימו-אתם מוזמנים להדביק את התמונות שלכם על לוח גדול

ולתלות לקישוט במסדרון או בכיתה

bottom of page