top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 8 מתוך 16

הכותל המערבי- העשרה

הכותל הוא אחד מארבעת הקירות שהקיפו את הר הבית
ההר עליו עמד בית המקדש
לאורך כל הדורות, מאז שנחרב בית המקדש
עלו אל הכותל המערבי מיליוני יהודים מכל העולם
להתפלל אל האלוקים במקום הקרוב ביותר אל הר הבית
בכותל המערבי נערכים טקסים רבים
השבעת חיילי צה"ל, בר מצווה,טקס פתיחת יום הזיכרון ועוד
לכותל המערבי יש רב משלו.
כיום משמש בתפקיד הרב שמואל רבינוביץ

! משימת הכותל המערבי

 

חשבו על לפחות 8 רעיונות מה ניתן כיום לעשות על מנת

לבנות את ירושלים. כתבו את הרעיונות בתוך "אבני כותל" על הלוח

 העמידו 8 מתלמידי הכיתה בצמוד ללוח ומתחת לרעיונות שכתבתם

צרו כותל באמצעות הידיים (ניתן באויר) וצלמו תמונה

bottom of page