top of page
לוגו קטן.jpg

תחנה 4 הכותל המערבי

הכותל הוא אחד מארבעת הקירות שהקיפו את הר הבית
ההר עליו עמד בית המקדש
לאורך כל הדורות, מ
אז שנחרב בית המקדש
עלו אל הכותל המערבי מיליוני יהודים מכל העולם
להתפלל אל האלוקים ב
מקום הקרוב ביותר אל הר הבית
בכותל המערבי נערכים טקסים רבים
השבעת חיילי צה"ל, בר מצווה,טקס פתיחת יום הזיכרון ועוד
לכו
תל המערבי יש רב משלו.
כיום משמש בתפקיד הרב שמואל רבינוביץ

חברו לפי הסדר את האותיות המודגשות בצהרב בקטע  שלמעלה. 
המילה שקיבלתם היא מילת הקוד

bottom of page