top of page

דוגמאות לסרטי בר/בת מצווה

"מאמין וזורע"
בת המצווה אמונה חוקרת על משמעות שמה
 "חדש!  - "מסע השמחה
בניה נשלח לחפש אחר השמחה
"מסע יהודי ישראלי"
יהונתן יוצא למסע ציונות לקראת בר המצווה
"אשת חיל מי ימצא"
חידון מגניב על דמויות נשיות בהיסטוריה
"הריקוד"
אוריה יוצאת לחקור את משמעות הריקוד
בעקבות הכישרונות של מלאכי

"מעשה בשמחה"
מעין אורה מגלה את השמחה שבתוכה
"עולם חסד יבנה"
אסנת חוקרת מקורות שונים לחסד
"?כדורגל או כדורסל"
סרט בר המצווה של אמיתי
"נביא את הגאולה"
 חדש- סרט בר המצווה של ישי
"לגלות את האור"
סרט בת המצווה של אוריה
bottom of page