top of page

דוגמאות לסרטי בר/בת מצווה

"מאמין וזורע"
בת המצווה אמונה חוקרת על משמעות שמה
"מסע יהודי ישראלי"
יהונתן יוצא למסע ציונות לקראת בר המצווה
"הריקוד"
אוריה יוצאת לחקור את משמעות הריקוד
"מעשה בשמחה"
מעין אורה מגלה את השמחה שבתוכה
"עולם חסד יבנה"
אסנת חוקרת מקורות שונים לחסד
 "חדש!  - "מסע השמחה
בניה נשלח לחפש אחר השמחה
"אשת חיל מי ימצא"
חידון מגניב על דמויות נשיות בהיסטוריה
בעקבות הכישרונות של מלאכי

"?כדורגל או כדורסל"
סרט בר המצווה של אמיתי
"נביא את הגאולה"
 חדש- סרט בר המצווה של ישי
"לגלות את האור"
סרט בת המצווה של אוריה
bottom of page