top of page
לוגו נמוך.jpg

תחנה 8

רצים לערכים

פתרו את כתב החידה. תוכלו לכתוב את האותיות בצד האחורי
של כרטיסיית המרוץ שלכם.

מהמדרש.JPG

סיימתם? כעת מצאו את עשר המילים בתפזורת:

איזו מהמילים הבאות לא הופיעה בתפזורת? 
המילה הרשומה עליה- היא מילת הקוד

עליצה-
המילה היא בדרכו

תפארת-
המילה היא עוז

הודיה-
המילה היא במעשיו

bottom of page